Kusové koberce, levné koberce, koberce breno

Luana - levné koberce, kusové koberce, koberce breno

Obrázek slideshow v hlavičce
 

Akční nabídka

Anketa

Kde jste se o nás dozvěděli?


Výsledky

Obchodní podmínky

Zboží dodáváme na základě písemné objednávky zaslané faxem, poštou nebo       e-mailem. 

Termín plnění objednávky dodání zboží – vždy po konsultaci s odběratelem do     cca 5 pracovních dnů.

Od výše objednávky 2.000,-Kč bez DPH, dodáváme zboží  bez účtování dopravného a balného. Jinak 200,- Kč.

Termín splatností – je vždy dle dohody s odběratelem, obvykle však 14 dní.

 

Pravidla rozhodčího řízení
1. Vzniklé spory budou rozhodovány jedním rozhodcem, panem Ing.Miroslavem Hofmanem, nar. 28.2.1962,  trvale bytem Generála Píky 828, Liberec. Pokud se rozhodce přijmutí funkce rozhodce vzdá a  nebo ji nemůže z vážných důvodů nadále vykonávat pak jednatel firmy LUANA s.r.o., vybere do 10 dnů jiného rozhodce, který věc projedná a rozhodne.   
2. Řízení ve sporech nebude prováděno ústním jednáním, ale bude se konat jen na základě písemných  důkazů. Vydaný rozhodčí nález nebude obsahovat odůvodnění.   
3. Náklady rozhodčího řízení uhradí žalující strana ve výši 10.000,-Kč. Nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení má strana, která měla ve sporu úspěch. Výši nákladů rozhodčího řízení a jejich rozdělení určí rozhodce ve svém nálezu. Náklady právního zastoupení nese každá ze stran sporu samostatně a nemá nárok na jejich náhradu. Strana, která měla ve sporu úspěch, má právo i na náhradu nákladů právního zastoupení.   
4. Záležitosti technického a administrativního charakteru spojené s rozhodčím řízením zajišťuje rozhodce.  
5. Rozhodčí nález a ostatní písemnosti vydané v rozhodčím řízení doručuje rozhodce stranám sporu na adresu jejich sídla nebo místa podnikání, případně na adresu jejich trvalého pobytu a to doporučenou zásilkou s doručenkou (dodejkou), pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Účinky doručení nastanou ke dni převzetí písemnosti nebo k poslednímu dni lhůty určené pro uložení písemnosti na poště, v případě, že byla písemnost poštou vrácena k rukám odesílatele z důvodu nedoručitelnosti, či z důvodu odmítnutí jejího převzetí adresátem.   

Nákupní Košík

Při objednávce nad 2000 Kč poštovné a balné zdarma!

Obchod
Váš košík je prázdný

Novinky


Pátek, 30 Srpen 2013
Aktualizovaný výprodej Kusových kobercůCelý článek...

Pátek, 29 Březen 2013
Kusové koberce AL MANO
nové barvy v kolekci koberců Al Mano 
Celý článek...

Všechny novinky...
loga firem, Arthur wood, Swarovski atd